Digital Data Cube Framework

Používáte pro podporu vývoje databázových aplikací produkty třetích stran, ORM frameworky a pod.? Pak jste asi zaznamenali okamžik, kdy se od jisté velikosti projektu začnete potýkat s řadou problémů, o nichž jste na počátku vývoje neměli nejmenší tušení. Čím více je Váš projekt rozsáhlejší, tím více se cítíte být omezenější a svázanější počátečními pravidly. Máte pocit, že jste zahnáni do slepé uličky. Vzniklé problémy pak řešíte implementací různých obezliček a doplňků. Zjišťujete, že se Vaše původně ideální koncepce nejen rozpadla, ale že ztrácíte přehled nad konzistencí zdrojového kódu, řízením projektu i náklady na vývoj. Ty byly, mimo jiné, již dávno překročeny.

V takovém případě je nutné hledat jiná řešení. Jedním z nich, které naznačené problémy řeší, je Digital Data Cube Framework©. Framework, který Vám nabízí mnohem více.

Digital Data Cube Framework© (dále jen DDCF) vznikl na základě dlouholetých zkušeností s vývojem databázových aplikací, neboť použití jak dostupných ORM frameworků, tak i Entity Frameworku, nevedlo k předpokládaným výsledkům - usnadnění vývojového cyklu. DDCF je systémové řešení, určené jako jádro pro vývoj rozsáhlých databázových systémů, kde je důležitou součástí ochrana uložených údajů a sofistikované řízení jejich změn.

DDCF je postaven na definici základních premis:

 1. Databázové aplikace běží v multiuživatelském prostředí.
 2. Výsledky zpracování, které vrátí databázový server klientovi, jsou v ten okamžik zastaralé.
 3. Data, uložená v databázi, odrážejí realitu a v čase mohou nabývat různých hodnot.
 4. Provedené změny dat musí (mohou) být schvalovány nebo odmítány
 5. Aplikace může čerpat data z jakéhokoliv datového zdroje bez nutnosti úprav zdrojového kódu.

Dodržení základní myšlenky umožnilo vyvinout koncepční řešení, které dává vývojářům databázových aplikací možnosti, jenž u jiných systémů (ORM a pod.) nejsou dostupná. Vaše databázové aplikace, postavené na Digital Data Cube Frameworku© mohou:

 • pracovat s jakoukoliv databází bez úpravy zdrojového kódu aplikace
 • napojovat se na datové zdroje jak přes VPN tak přes webové služby
 • držet plnou historii změn záznamů
 • vracet aktuální data k jakémukoliv dni v minulosti tak, jak byla k tomuto dni uložena
 • vybírat záznamy, které byly za zvolené období vytvořeny, modifikovány či odstraněny
 • monitorovat provedené změny v databázi
 • schvalovat a případně odmítat prováděné změny a to až do 49 úrovní
 • identifikovat uživatele, který data změnil (maker) či změnu schválil (checker)
 • zabezpečovat ochranu přepisování dat v multiuživatelském provozu
 • odstraňovat již nepotřebné záznamy a v případě potřeby je opětovně obnovovat do původní podoby
 • současně ukládat a zpracovávat data v tzv. multijazykovém režimu
 • být nezávislé na počtu jazyků, ve kterých jsou data simultálně ukládána
 • komentovat jakékoliv záznamy a změny záznamů poznámkami v daném jazyce
 • připojovat binární přílohy ke všem záznamům v databázi

Pomocí DDCF nejenže můžete postavit jakoukoliv databázovou aplikaci s výše uvedenými vlastnostmi, ale současně zkrátit časový limit a dosáhnout významných úspor nákladů na její vývoj.

V případě zájmu Vám celý systém předvedeme a zaškolíme Váš vývojový tým. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat a vyžádat si podrobnější informace a cenovou nabídku.