Koncepce EIM


Správa a řízení kontrol v systému EIM© není koncipována jen jako jednoduchý bezduchý lhůtník, na jejichž variace je řada uživatelů zvyklá. Celá koncepce jde mnohem hlouběji, avšak ponechává na uživateli, chce-li s aplikací jako s lhůtníkem i nadále pracovat.

Cílem navržené koncepce bylo umožnit uživateli vedení poněkud sofistikovanější evidence a to v těch případech, kdy to uživatel uzná za vhodné, respektive tam, kde je to vyžadováno. Na zřetel byla brána i možnost připojení široké palety doplňujících informací, jednotné a intuitivní ovládání, historie změn záznamů, přehlednost a škálovatelnost systému. Myslíme si, a řada uživatelů to potvrzuje (i když se najdou vyjímky), že se nám těchto cílů podařilo dosáhnout nebo se k nim alespoň přiblížit.

Veškeré objekty evidované v systému EIM©, ať už se jedná o zařízení, kontroly, školení či předpisy, nejsou jen pouhými statickými koncovými objekty. Každý z těchto objektů může být doplněn o řadu doplňujících informací a vzájemných souvislostí, interaktující s jinými prvky systému tak, jak to známe z praktického života. Tam, kde je to nutné, jsou prvky hierarchicky uspořádány.

Evidované objekty lze vzájemně propojovat mezi sebou. Zařízení lze přiřadit stavebním dílům, napojit je na elektroinstalace či prvky požární ochrany. Následně může uživatel vidět, které objekty jsou k danému zařízení připojeny, případně, které objekty příslušný prvek sdílí.

Rozsah a pestrost uložených informací je ideální příležitostí pro vyhledávání, prohlížení, tisk a export shromážděných informací. Systém EIM© implementuje více než stovku dynamických sestav, jejichž konkrétní nastavení dávají uživateli tisíce možných kombinací k vlastnímu zobrazení dat. Vyhledávání v systému pomocí zadaného výrazu či identifikačního kódu, a to i prostřednictvím čtečky čárových kódů, umožňuje okamžité nalezení konkrétního záznamu.

Identifikační, výrobní či jiné kódy zařízení, jsou systémem EIM© automaticky převáděny na čárové kódy, včetně výstupu v sestavách systému.

Systém EIM© je koncepčně navržen pro použití v mezinárodním prostředí, zvláště pak s ohledem na prostor EU a není tedy problém s jeho okamžitým nasazením a modifikací pro jakýkoliv jazyk. V současné době má systém plnou implementaci českého jazyka, angličtiny a němčiny. Nicméně, implementovat např. slovenštinu je pouze otázkou překladu několika tisíc položek.