Verify Control System (DDCVerifyControlSystem.dll)

Jedná se o nejobsáhlejší sestavení v rámci DDCF a její strukturu ukazuje obrázek.

ClassDiagramDDCVerifyControlSystem

Pro snadné nasazení nabízí DDCF množství abstraktních tříd (předků), jenž mají implementovány veškeré kontrolní mechanismy. Tyto třídy pokrývají všechna možná řešení, potřebná pro vývoj databázových aplikací. Z nich si vývojový tým již odvozuje (dědí) své vlastní konkrétní implementace. Řada tříd (předků) je připravena ve finálním stavu. Ty je možné pouze zdědit bez dalšího rozšíření. Jedná se např. o Poznámku, Přílohu, Email a pod.

Většina abstraktních tříd však bude muset být rozšířena o vaše konkrétní požadované vlastnosti, které nemohou být součástí těchto abstraktních tříd.

Unikátní implementovanou vlastností DDCF jsou jazykové verze záznamů. Pozor, neplést si s jazykovou verzí aplikace! DDCF umožňuje současné zpracování údajů multijazyčně. To znamená, že přihlášení uživatelé pracují s aplikací na jedné databázi ve svém nativním jazyce a data jsou jim z databáze vracena (zobrazována) podle jejich jazykového nastavení (v češtině, němčině, angličtině a pod). Systém DDCF zabezpečuje, aby se např. skladová položka „šroub“ zobrazila v němčině jako „Schraube“, v angličtině jako „bolt“ a ve slovenštině jako „skrutka“. Počet současně používaných jazyků není omezen a v případě implementace dalšího jazyka není nutné upravovat jak zdrojový kód aplikace, tak ani strukturu databáze!

Verify Control System poskytuje řešení pro jakoukoliv datovou strukturu. Poskytuje předky pro základní datovou strukturu, hierarchickou strukturu, vztahové struktury (relationships), hierarchické vztahové struktury, závislé struktury a mnoho dalšího.

Máte tak jistotu, že základní funkcionalita bude implementována bez vašeho zásahu. Na celý systém lze nahlížet tak, že poskytuje základní funkční mechanismus, který se pouze doplňuje (rozšiřuje) o vlastnosti, potřebné v tom kterém případě. Odpadá tak nutnost časově náročné analýzy a následné implementace již hotové a ověřené funkcionality.