DDC Framework – schéma

Digital Data Cube Framework obsahuje 4 základní sestavení (assembly) a jejich schéma je znázorněno na obrázku: Schema of DDCF

1. System Support (DDCSystemSupport.dll)

Základní nezávislé sestavení, které poskytuje ostatním sestavením sadu metod např. pro souborové operace I/O, (de)serializaci a (de)kompresi objektů, logování a pod.

2. System Objects (DDCSystemObjects.dll)

Reference: DDCSystemSupport.dll

Definuje elementární předky dědičnosti, žadatele o datové přenosy, základní události a funkcionalitu celého frameworku. Poskytuje bázové třídy pro odvození požadovaných datových providerů, včetně provideru pro webové služby. Obsahuje reálného providera (DataProviderMsSql) pro přístup do databází MSSQL(2005+).

3. Data Access Layer (DDCDataAccessLayer.dll)

Reference: DDCSystemSupport.dll, DDCSystemObjects.dll

Zabezpečuje komunikaci s datovými zdroji. Poskytuje základní připojení jak do VPN tak i na WebServices. Odesílá požadavky na data do vybraného datového zdroje a vrací získaná data.

4. Verify Control System (DDCVerifyControlSystem.dll)

Reference: DDCSystemSupport.dll, DDCSystemObjects.dll

Definuje základní hierarchii abstraktních tříd. Implementuje základní funkční a kontrolní mechanismy chování (historie, maker – checker, schvalování a pod.). Zdroj, z něhož se odvozují (dědí) všechny třídy klientské aplikace. Získávají tak požadovanou funkcionalitu bez nutnosti dalšího vývoje.