Stáhnout

Děláte správně!

EIM© – správná volba!

Byla vydána nová verze v. 150203014,
plně přenositelná a běžící v cloudu.
Podívejte se i na základní návod:

Návod – Začínáme Obrazem
Návod – Začínáme Popisem


Aktuální verze:
15.02.03.014

Zcela mění přístup k datovým zdrojům. Umožňuje připojení jak ke vzdáleným datovým zdrojům, tak i k lokálním datovým zdrojům, správu více datových zdrojů současně, přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv. Možnost spouštět jako portable aplikaci např. z USB Flash disku a pod.


Publikované verze:
13.12.02.011 – Přichází s novými grafickými pohledy na data.Charts

Použité seznamy zařízení a kontrol mohou být nyní zobrazeny i v grafickém přehledu. Uživatel tak získává rychlý přehled o tom, které zařízení je kontrolováno, kolik závad bylo zjištěno a kolik jich bylo odstraněno, jaké jsou ceny za provedení revizí a pod. Nyní má uživatel na výběr pestrou paletu 2D a 3D grafů s rozsáhlou možností různých vlastních nastavení výstupních hodnot, včetně exportu do mnoha výstupních formátů.
Dále byly počeštěny ovládací prvky seznamů a provedena další drobná vylepšení systému.


13.10.20.010 – Přidává dva nové submoduly:

– Zařízení jinde neuvedená.
Umožňuje vedení evidence pro drobná zařízení, která nemají svůj vlasní vyhrazený submodul. Zde lze evidovat např. regály, žebříky a pod.
– Prostředky požární ochrany jinde neuvedené.
Umožňuje vedení evidence pro drobná zařízení ze submodulu Prostředky požární ochrany, které nemají svůj vlastní vyhrazený submodul. Zde lze evidovat např. kouřové klapky, protipožární dveře a pod.
Zařízení, evidovaná ve výše uvedených submodulech, mohou být zařazena do kontrol, revizí a pod. tak, jak je tomu u předchozích submodulů.
Kromě toho přináší aktualizace další vylepšení, které vám mají usnadnit vlastní práci.


13.09.25.009 – Rozšiřuje pohledy na data.

Např. z pohledu osoby lze zobrazit, která zařízení má ve své správě, údržbě, která zařízení vlastní a pod. Dále zrychluje načítání a zobrazení dat.
Umožňuje nastavení čárových kódů zvlášť pro formuláře a zvlášť pro seznamy (gridy).
Umožňuje aktualizovat data výběru.

Importovat zařízení do revize (kontroly) lze jak ze skupiny zařízení, tak i z předchozí revize (kontroly).


13.06.11.008 – Odstraňuje zatuhnutí při zobrazení hlavního gridu, ke kterému někdy docházelo při souhře určitých podmínek.


13.05.13.007 – Prodlužuje expiraci trial verze na neuvěřitelných 153 kalendářních dnů.