Instalace


Instalace systému Enterprise Inspection Manager©

Systém Enterprise Inspection Manager© je od verze 15.02.03.014 dostupný jako cloudová přenositelná aplikace. Po spuštění čerpá aplikace data ze vzdáleného datového serveru. Nainstalujete-li aplikaci na notebook, pak máte svá data dostupná kdykoliv 24 hodin 7 dní v týdnu a odkukoliv – z domova, ze zaměstní, ze služební cesty, na poradě a pod. Podmínkou je připojení k internetu.

1. Požadavky na systém
2. Verze Enterprise Inspection Manager©
3. Instalace
4. Odinstalace
5. Aktualizace
6. Spouštění a přístup do aplikace
7. Blokování přístupu k datům
8. Převod dat z jiných systémů

SCROLL_TEXT

1. Požadavky na systém.

Minimální požadavky na systém jsou:


Operační systém Windows XP (verze 5.1.2600.1) a vyšší
Net Framework 4.0 (verze 4.0.30319)

K instalaci je dále potřeba Windows Installer 3.1

V drtivé většině již budte mít tyto komponenty na svém počítači již nainstalovány.

SCROLL_TEXT

2. Verze Enterprise Inspection Manager©

Zde máte možnost si aplikaci před zakoupením vyzkoušet. Aplikace je ostrá, plnohodnotná verze, stejně tak jako databáze.

SCROLL_TEXT

2.1. Demo verze

Omezení je dáno pouze napojením na datový zdroj. V tomto případě se jedná o Demo databázi, kam mají přístup všichni registrovaní uživatelé. Z toho důvodu se vámi modifikovaná data mohou měnit. Mohou je totiž měnit i ostatní uživatelé. Také uživatelská oprávnění jsou omezena.

SCROLL_TEXT

2.2. Ostrá verze

Je určena pro firmy, které si chtějí aplikaci pořídit. V takovém případě dostanou čistou databázi a zaregistrujeme jim pouze jimy definované uživatele s přesně nadefinovanými přístupovými oprávněními. K ostré databázi pak mají přístup pouze jejich uživatelé a nikdo jiný.

SCROLL_TEXT

3. Instalace Enterprise Inspection Manager©

Aplikace je instalována prostřednictvím ClickOnce. Ta zjistí, jaká je vaše konfigurace. Pokud nemáte nainstalován Net Framework nebo Windows Installer, budete upozorněni a instalátor vás vyzve k instalaci potřebných komponent, ještě před spuštěním samotné instalace aplikace.

Odpovídá-li vaše konfigurace, “ClickOnce” nainstaluje aplikaci Enterprise Inspection Manager© v nejnovější verzi na váš počítač a spustí ji.

SCROLL_TEXT

3.1. Instalace v rámci firemní sítě

Pokud budete instalaci provádět uvnitř firemní sítě (v práci), tak se to nemusí podařit. To není chyba na naší straně, ale je to dáno firemní bezpečnostní politikou v přístupu na web. V takovém případě kontaktujte vašeho správce sítě.

SCROLL_TEXT

4. Odinstalace

Nechcete-li aplikaci již nadále používat, můžete ji odinstalovat. Postupujte přes:
Ovládací panely\Programy\Programy a funkce\Odinstalovet nebo změnit program

Aplikace se korektně odinstaluje.

SCROLL_TEXT

5. Aktualizace

Při spuštění aplikace se nejprve provede kontrola dostupnosti novější verze. Není-li nalezena novější verze, je spuštěna původní aplikace. Je-li nalezena nová verze, může být původní verze odinstalována, nainstalována verze nová a aplikace spuštěna. Stačí tuto akci potvrdit. Instalátor to provede automaticky.

SCROLL_TEXT

6. Spouštění a přístup do aplikace

Do aplikace mají přístup pouze registrovaní uživatelé, kteří mají v aplikaci zřízený účet. V rámci svého účtu jsou uživateli přidělena přístupová oprávnění.

SCROLL_TEXT

6.1. Spouštění v rámci firemní sítě

Pokud budete aplikaci spouštět uvnitř firemní sítě (v práci), tak se to nemusí podařit. Poznáte to tak, že nebudete moci vybrat datový zdroj. Políčko bude zašedlé a tudíž nedostupné.

To není chyba na naší straně, ale je to dáno firemní bezpečnostní politikou v přístupu na web. V takovém případě kontaktujte vašeho správce sítě. V přístupu na web vám brání nastavení firewallu. Aplikace se pro data obrací na webovou službu na adrese:

http://digitaldatacube.com/DD3DWebService.asmx

Tu bude muset správce sítě explicitně povolit (Viz. 3.1. Instalace v rámci firemní sítě).

SCROLL_TEXT

6.2. První přístup

Spouštíte-li aplikaci poprvé, pak žádný účet zřízen nemáte. Neznáte přihlašovací jméno ani heslo. V takovém případě vyberte datový zdroj (v demo verzi je pouze jeden) a klikněte na tlačítko “Nový uživatel”.

Do formuláře zadejte požadované údaje a odešlete je. O zřízení účtu budete informováni emailem, kde obdržíte přístupové jméno a heslo.

SCROLL_TEXT

6.3. Spouštění aplikace

Znáte-li již vaše přístupové údaje, vyberte datový zdroj a zadejte jméno a heslo. Aplikace bude spuštěna a můžete s ní pracovat.

SCROLL_TEXT

7. Blokování přístupu k datům

Aplikace se napojuje ke vzdáleným datům přes webové služby. Z důvodu přístupů až stovek uživatelů je někdy potřebné přístup k datům zablokovat a zamezit spouštění aplikace.

SCROLL_TEXT

7.1. Blokování přístupu z důvodu údržby

Blokování provádíme záměrně my. To je dáno nutností údržby systému, kdy je nežádoucí, aby se uživatelé napojovali na databázi. O důvodu a délce zablokování budete informováni právě při spuštění aplikace.

O další přístup se můžete pokusit později.

SCROLL_TEXT

7.2. Blokování starých verzí

Mějte na paměti, že se systém Enterprise Inspection Manager neustále vylepšuje a to i na základě vašich námětů a připomínek. Může tak dojít k situaci, kdy je z naší strany nezbytné aktualizovat jak databázi, tak i aplikaci. V takovém případě mají staré verze aplikace zakázaný přístup k datům. Pokud jste při spuštění (Viz. 5. Aktualizace) zakázali aktualizovat svou verzi aplikace na verzi novější, bude váš přístup k datům zamítnut.

Ukončete aplikaci a opětovně ji spustěte. Povolte aktualizaci. Váš přístup k datům bude obnoven.

SCROLL_TEXT

7.3. Blokování uživatele

K datům přistupují různí uživatelé s odlišným chováním. Jestliže se některý z uživatelů nechová korektně, pak jeho konkrétní přístup může být omezen nebo zcela zakázán. To postihne uživatele, který např. neustále generuje neoprávněné požadavky na zřízení nového účtu uživateli a pod.

SCROLL_TEXT

8. Převod dat z jiných systémů.

Má-li vaše organizace požadovaná data uložená v jiných informačních systémech (ERP, účetní aplikace, MS Excel a pod.), můžeme vám pomoci s jejich importem do systému EIM©. I když různé aplikace používají různé datové struktury, které jsou vzájemně mezi s sebou nekompatibilní, je možné provést import alespoň základních údajů provozovaných zařízení, což vám významně usnadní práci s naplněním a oživením systému.

V případě vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte. Problematiku importu dat je nutno řešit zcela individuálně.

SCROLL_TEXT